logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

IEC standarder

Her gis det en kort oversikt over hvilke IEC standarder som er aktuelle for transformatorer. Listen er ment å gjøre det noe lettere å orientere seg i jungelen av IEC standarder. Det som står av beskrivelser på dette nettstedet er ikke tilstrekkelig til å spesifisere krav ved kjøp av transformatorer. Standardene kan kjøpes direkte fra IEC Webstore eller gjennom NEK sin salgsorganisasjon Standard.no. Listen er foreløpig og under bearbeidelse.

ProduktMaterial

 

Produktstandarder med linker rett til IEC

 

Basisstandarder

Dette er grunnleggende standarder som gjelder for flere komponenter enn transformatorer.

 

I vedleggene angitt under er det gjort et tidlig forsøk på å beskrive innholdet i IEC standardene. Det har imidlertid vist seg vanskelig å ajourføre innholdet med de hyppige revisjonene og utvidelsene som gjøres. Derfor anbefales de direkte linkene til IEC som angitt over i de tilfeller der oppdatert utgave og innhold trengs.

Antall vedlegg: 27

IdDokumentForfatterStikkord
186 IEC60076IECIEC, Krafttransformatorer
183 IEC60076-1IECIEC, generelt, definisjoner, prøving
177 IEC60076-2IECIEC, standard, temperature rise, temperatur,
178 IEC60076-3IECIEC, Standard, isolasjonsklasser, insulation levels, avstander i luft, tester
179 IEC60076-4IECIEC, standarder, lynimpuls, koplingsimpuls, tester
180 IEC60076-5IECIEC, standard, kortslutning, short circuit
181 IEC60076-6IECIEC, standard, reaktor, reactor
184 IEC60076-7IECIEC, veiledning, loading guide, last, hot-spot, hot spot, temperatur, termisk
185 IEC60076-8IECIEC, application guide, beregning, impedanser, oppførsel
188 IEC60076-10IECIEC, lyd, støy, sound levels
189 IEC60076-11IECIEC, tørr, isolert, tørrisolert, dry type
190 IEC60076-12IECIEC, last, belasting, tørrisolert, termisk, temperatur, loading guide for dry type
191 IEC60076-13IECIEC, self protected, sikringer
192 IEC60076-14IECIEC, høytemperatur, hybrid, termisk
193 IEC60076-15IECGassfylt, SF6
196 IEC61378IECIEC, converter transformer, generelt
194 IEC61378-1IECIEC, converter transformers, veksleretter, likeretter, industrielle
195 IEC61378-2IECIEC, converter transformers, likeretter, HVDC
197 IEC61378-3IECIEC, converter transformer, application guide, veksleretter, likeretter
198 IEC62032IECIEC, Guide, phase shifting transformers, fasevridning
201 IEC60137IECIEC, gjennomføringer
200 IEC60214IECIEC, tap changer, trinnkopler
202 IEC60214-1IECIEC, trinnkopler, krav, tester
203 IEC60214-2IECIEC, application guide, anvendelses veiledning
182 IEC60060IECIEC, standard, high voltage, test metoder, test techniques
176 IEC60071IECIEC, isolasjonskoordinering, avleder, isolasjonsklasse, isolasjon
272 IEC60050-421IECIEC, vokabular