logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Temadager

Temadagene arrangeres i oddetallsår, med mer spesifikke tema. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

202120192017201520132011200920072005-22005-1

Radisson Blu ved Trondheim Airport, Værnes. 2/11-2021

Tema: Høyfrekvensrespons, Korrosjon og Anskaffelse 

Program