logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Oversikt aktivitet innen forskning og utvikling:

2-Pågående1-Forslag0-Tidligere

Trafotiltak   er et IPN prosjekt som drives av Energi Norge (2015-2017).

Prosjektet utvikler metode og verktøy for å vurdere tiltak (vedlikehold og/eller fornyelse) for aldrede krafttransformatorer. Verktøyet anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon til å estimere tilstand, risiko og restlevetid, som danner utgangspunktet for å vurdere hvilke tiltak som kan være lønnsomme. Hovedformålet er å hjelpe transformatoreiere med å vurdere når transformatorer bør skiftes ut for å unngå havari, og dermed utnytte transformatorenes levetid best mulig. Prosjektet inkluderer også en gjennomgang av diagnosemetoder som kan benyttes for å undersøke transformatorens tilstand nærmere dersom denne er dårlig. I tillegg bidrar prosjektet til å opprette bedre statistikk over feil og aldring av papir for transformatorer.

Utførende er SINTEF Energi AS. Mere info finnes her http://www.sintef.no/projectweb/trafotiltak/