logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Oversikt aktivitet innen forskning og utvikling. Prosjektledere anmodes om å melde inn aktivitet til sekretariatet.

2-Pågående1-Forslag0-Tidligere

Transformator gjennomføringer - utskiftingsbehov og tilstandskontroll - pdf.

DynaLoad - Dynamisk belasting av transformatorisolasjon - pdf