logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Velkommen

Brukergruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til spesifikasjon, installasjon, drift, vedlikehold og utvikling av krafttransformatorer utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, transformator- og utstyrsleverandører, myndigheter, FoU-miljøer og andre interesserte. Gruppen kan fungere som høringsinstans for CIGRE og NEK/IEC arbeid. Gruppens interessefelt er begrenset til krafttransformatorer i nett-, produksjons - og industrianlegg.

Brukergruppen ble stiftet på et gründermøte i Trondheim 11. juni 2003 etter et langvarig ønske fra kraftbransjen. 15. oktober 2003 ble så det første brukermøtet arrangert med fastsettelse av vedtekter og valg av styre. Medlemskontingenten er satt til 12.500 per organisasjon per kalenderår. Ta kontakt med styret eller sekretærene for informasjon og innmelding.

Brukergruppen arrangerer brukermøte annethvert år (2004, 2006, 2008, 2010 etc.) og ellers temadager i oddetallsår. Det er opprettet en intern hjemmeside under stadig utvikling som inneholder retningslinjer, håndboka, nyhetsbrev, foredrag fra brukermøter og temadager m.m.

Antall vedlegg: 2

IdDokumentForfatterStikkord
771 php_author
772 php_author