logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

IEC standarder

Her gis det en kort oversikt over hvilke IEC standarder som er aktuelle for transformatorer. Listen er ment å gjøre det noe lettere å orientere seg i jungelen av IEC standarder. Det som står av beskrivelser på dette nettstedet er ikke tilstrekkelig til å spesifisere krav ved kjøp av transformatorer. Standardene kan kjøpes direkte fra IEC Webstore eller gjennom NEK sin salgsorganisasjon Standard.no. Listen er foreløpig og under bearbeidelse.

ProduktMaterial

 

Materialstandarder

IEC har på væskeområdet en rekke publikasjoner som hovedsakelig kan deles i tre grupper; krav til væsker av ulike typer, målemetoder for karakterisering og veiledninger for håndtering av væsker (f.eks. vedlikehold) og for tolking av måleresultater (f.eks. gassanalyse)

For andre væsker enn mineraloljer finnes egne standarder for spesifikasjon og for  vedlikeholdsveiledninger, mens testmetodene ofte vil være anvendbare på de fleste væsker

NEK har også oversatt IEC's Maintenance guide til norsk:

Videre er det innenfor IEC TC 15 standarder for celluloseisolasjon

IEC TC 10 standarder vedrørende krav til isolervæsker som vedrører transformatorer:

Krav og spesifikasjoner

 

Guider/veiledninger

 

Testmetoder

 

 

IEC TC 15 standarder vedrørende faste isolasjonsmaterialer:

Antall vedlegg: 39

IdDokumentForfatterStikkord
343 IEC 61868 Mineral oils Determination of viscosity at very low temperaturesIEC, Test, standard, isolervæske, væske, olje, viskositet, lav temperatur
334 IEC 60897 Methods for determination of lightning breakdown voltage of insulatingIEC, standard, test, lightning breakdown voltage, isolervæske, material
335 IEC 60970 Insulating Liquids methods for sizing and counting particlesIEC, Standard, particles, isolevæske, test, materiale
336 IEC 61065 low temperature flow properties of mineral insulating oils after ageinIEC, Test, standard, temperatur olje, isolervæske, viskositet
337 IEC 61125 - unised liquids - test method for oxidation stabilityIEC, Test, Standard, olje, isolervæske, oxidasjonsstabilitet
338 IEC 61144 test method for oxygen index of liquidsIEC, standard, test, oxygenindex, iolervæske, olje, væske, materiale
339 IEC 61198 Mineral oils -Method for testing furfural compundsIEC, test, standard, cellulosealdring, isolervæske, furfural, olje
340 IEC 61294 Liquids - test procedure for determination of partial discharge voltagIEC, test, standard, isolervæske, olje, materiale, utladninger, tennspenning
341 IEC 61619 Method for detecting PCB by gas chromatographyIEC, Test, standard, isolervæske, klorert, bifenyl, pcb, olje, materiale
342 IEC 61620 Insulating liquids - determination of dissipation factor from conductaIEC, Test, standard, isolervæske, væske, tilstandskontroll, tapsfaktor
333 IEC 60814 Dtermination of water by automatic Karl Fischer titrationIEC, test, måling, vann, isolervæske, Karl Fischer, cellulose
344 IEC 61496 Mineral oils characterisation of parafinic/naphtenic natureIEC, test, standard, mineral olje, naften, parafin, karakterisering
345 IEC 62021 insulating liquids - determination of acidityIEC, Tedst, standard, syretall, olje, væske, isolervæske, tilstandakontroll, oksidasjon
346 IEC 62036 - Oxidation stability test by DSCIEC, Test standard, isolerolje, oksydasjonsstabilitet,oksydasjon
347 IEC 62535 Test method for potentially corrosive sulphur in used and unused oilsIEC, test, standard, isolervæske, olje, svovel, korrosivt
348 IEC 60554 Specification for paperIEC, spesifikasjon, test, cellulose, papir, material
349 IEC 60641 .Specification for pressboard and presspaperIEC, Spesifikasjon, test, standard, cellulose presspan presspapir, materiale
350 IEC 60763 laminated pressboardIEC, spesifikasjon, laminert, presspan, cellulose, materiale
351 IEC 60819 Non-cellulosic papers for electrical purposesIEC, Spesifikasjon, fast isolasjon, materiale
352 IEC 61061 Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposesIEC, spesifikasjon, tre, cellulose, materiale
324 IEC 01099 spesification for synthetic estersIEC, spesifikasjon, isolervæske, ester, væske, materiale
312 IEC 60422 Oil Maintenance GuideIEC, olje, vedlikehold, materiale
316 IEC 60599 Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysisOlje, feil, gassanalyse
317 IEC 60944 Maintenance of silicone liquidsvæske, silikon, vedlikehold, iec, standard
318 IEC 61203 Maintenance of organic estersIEC, vedlikehold, estere, væske
319 IEC 60296 Specification for unused mineral oilsMineralolje, olje, IEC, spesifikasjon, material
320 IEC 60836 Spesification for unused slicone liquidsIEC, spesifikasjon, væske, silikon, materiale
321 IEC 60867 Specification for unused synthetic aromatic hydrocarbonsIEC, Spesifikasjon, syntetisk, væske
322 IEC 60063 specification for polybutensiec, spesifikasjon, polybuten, væske, materiale
323 IEC 61039 Classification of insulating liquidsIEC spesifikasjon, isolervæske, væske, materiale
311 NEK 60422
325 IEC 61181 application of gas analysis for factory testingIEC, spesifikasjon, test, gassanalyse, isolervæske, feil
326 IEC 60156 Breakdown voltage for insulating liquids at power frequencyIEC, diagnose, tilstandskontroll, isolervæske, væske, holdfasthet,ac
327 IEC 60247 Measurement of permittivity, tan delta and resistivityIEC, isolervæske, tilstandskontroll, vedlikehold, permittivitet tan delta, resistivitet
328 IEC 60475 emthods of sampling insulating liquidsIEC, test, isolervæske, prøvetaking, tilstandskontroll, gassanalyse, oljeprøve
329 IEC 60567 Guidance for Sampling of gasses and analysis of free and dissolved gasIEC, test, veiledning, gassanalyse, tilstandskontroll, feil, isolervæske, oljeprøve
330 IEC 60590 Determination of aromatic content of new mineral oilsIEC, test, isolervæske, olje, aromat,
331 IEC 60628 gassing of insulating liquids under electrical stressIEC, test, testmetode, isolervæske, gassing
332 IEC 60666 Detection and determination of specific additives in mineral insulatinIEC, Test, mineralolje, olje additiver