logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Medlemsregister

Firma
Agder Energi Nett
Agder Energi Vannkraft
Alcoa Norway
Arva AS
BKK Nett
Banenor
Berggård Amundsen & Co AS
EB Elektro AS
Elkem ASA Energi
Elvia AS
Energi Norge AS
Energia
Equinor
Eskeland Electronics AS
Eviny Fornybar AS
GE
Glitre Energi AS
Glitre Energi Nett AS
Hafslund E-CO AS
Haugaland Kraft Nett AS
Helgeland Kraft Vannkraft AS
Hitachi Energy
Hydro Aluminium AS - Hydro Energi
Istad Nett AS
Kama Solutions
Landsnet
Landsvirkjun
Lede AS
Linea
Linja AS
Lyse Elnett
Lyse Kraft DA
MIP Industrinett AS
Mo Industripark
Multiconsult
Møre Trafo AS
Mørenett
NTE Energi
NTNU
NVE
Norconsult
Norsk Elektroteknisk Komite
Norsk Hydro
Norsk Trafo Service AS
Omexom
Otra Kraft DA
Pensjonist
PowerTest
REN
Reinhausen Nordic AB
SFE Produksjon
SINTEF
SKS Produksjon
SWECO Norge AS
Siemens AS
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Kraft AS
Statkraft Energi AS
Statnett
Sygnir AS
TJH2b
Tensio TN AS
Tensio TS AS
Troms Kraft Produksjon
Vestfold Trafo Energi
Ymber Produksjon AS