logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Medlemsregister

Firma
ABB Power Grids Norway AS
Agder Energi Nett
Agder Energi Vannkraft
Alcoa Norway
BKK Nett
BKK Produksjon AS
Banenor
Berggård Amundsen & Co AS
EB Elektro AS
Elkem ASA Energi
Elvia AS
Energi Norge AS
Energia
Equinor
Eskeland Electronics AS
GE
Glitre Energi Nett AS
Glitre Energi Produksjon AS
Hafslund E-CO AS
Haugaland Kraft Nett AS
Helgeland Kraft Nett AS
Helgelands Kraft Nett AS
Hydro Aluminium AS - Hydro Energi
Istad Nett AS
Kama Solutions
Landsnet
Landsvirkjun
Lyse Elnett
Lyse Produksjon AS
MIP Industrinett AS
Mo Industripark
Multiconsult
Møre Trafo AS
Mørenett
NTE Energi
NTNU
NVE
Norconsult
Nordlandsnett AS
Norsk Hydro
Norsk Trafo Service AS
Omexom
Otra Kraft DA
Pensjonist
PowerTest
REN
Reinhausen Nordic AB
SFE Nett AS
SFE Produksjon
SINTEF
SKS Produksjon
SWECO Norge AS
Siemens AS
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Kraft AS
Skagerak Nett AS
Sognekraft AS
Statkraft Energi AS
Statnett
TJH2b
Tensio TN AS
Tensio TS AS
Troms Kraft Nett AS
Troms Kraft Produksjon
VPDiagnose AS
Vestfold Trafo Energi
Ymber Produksjon AS