logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Temadager

Temadagene arrangeres i oddetallsår, med mer spesifikke tema. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

2023202120192017201520132011200920072005-22005-1

Radisson Blu ved Trondheim Airport, Værnes

Tema: Anskaffelse og Transport

Programmet finner du her.

Antall vedlegg: 5

IdDokumentForfatterStikkord
610 Program - Anskaffelse og transportTemadag, transport, anskaffelse, spesifikasjon,
611 Presentasjon av veileder for transfomatorspesifikasjonEirill Bachmann MehammerSpesifikasjon, anskaffelse
612 En transformatoranskaffelse - ÅrødalOdd Magne Bollianskaffelse, spesifikasjon
613 Vudrering av utkast til veilederStig Kykjeeideanskaffelse, spesifikasjon
614 Transport - Cigre tutorialAsgeir Mjelve, A2transport, anskaffelse