logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Temadager

Temadagene arrangeres i oddetallsår, med mer spesifikke tema. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

2023202120192017201520132011200920072005-22005-1

Arrangert 13. november på Rica Hell Hotel ved Trondheim lufthavn-Værnes. Tid 9.00-15.30.

Nyanskaffelser av transformatorer i et internasjonalt marked er en utfordring med konflikt mellom pris og kvalitet. Brukergruppen ønsker å sette dette på dagsorden. Det skal blant annet nedsettes en arbeidsgruppe som skal ta for seg spesifisering av transformatorer sett i et norsk perspektiv. Også internasjonalt arbeides det med dette og CIGRE har med norsk deltagelse utarbeidet et sett med brosjyrer innen anskaffelser av transformatorer.

Denne temadagen tok for seg de tre nye tekniske veiledningene fra CIGRE (fabrikkvalifisering, spesifikasjon og konstruksjonsgjennomgang) sammen med testing iht. IEC60076. 

71 påmeldte deltagere.
Foredragsholderne Daniel  Sjöberg (ABB), Kjetil Ryen (Statnett), Asgeir Mjelve (Hafslund), Daniel Wikberg (ABB)

Programmet finner du her.

Antall vedlegg: 6

IdDokumentForfatterStikkord
581 2013 Temadag - Program og deltakereDeltakere, program, temadag
388 Anskaffelse av transformatorer - InnledningAsgeir MjelveCigre, innkjøp, anskaffelse, fabrikk, spesifikasjon, testing, design
389 Prekvalifisering av fabrikkAsgeir MjelveCigre, brosjyre, innkjøp, fabrikk, evaluering, godkjenning, 530
390 Spesifikasjon av nye transformatorerDaniel SjöbergCigre, brosjyre, 528, anskaffelse, innkjøp, spesifikasjon
391 Konstruksjonsgjennomgang av transformatorerKjetil Ryencigre, brosjyre, 529, innkjøp, design review, design gjennomgang
392 Proeving/testing av nye transformatorerDaniel WikborgIEC, testing, prøving, termisk, holdfasthet, FAT, innkjøp