logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Temadager

Temadagene arrangeres i oddetallsår, med mer spesifikke tema. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

2023202120192017201520132011200920072005-22005-1

Programmet finner du her.

Antall vedlegg: 7

IdDokumentForfatterStikkord
576 2005 Temadag - Program og deltakeretemadag, deltakere, program
268 Agenda: Temadag 2005 - RisikoMjelve
39 Populasjonsbedømming av krafttransformatorer i Lyse NettBruarøytilstand, populasjon, risiko
40 Populasjonsbedømming teknisk vurdering KöstingerABB, populasjon, risiko, tilstand
41 Presentasjon av transformatorsituasjonen i Hafslund Nett - Mjelve (2005-12-02)MjelveHafslund Nett, populasjon, risiko, tilstand
43 Teknisk tilstandsvurdering HN transformatorerFrydenlundNorconsult, Hafslund Nett, tilstand, populasjon, oljeanalyse, gassanalyse
42 Risiko transformator HN med EDF metodeRyenHafslund Nett, populasjon, risiko, tilstand, statistikk