logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Temadager

Temadagene arrangeres i oddetallsår, med mer spesifikke tema. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

2023202120192017201520132011200920072005-22005-1

Samvirkning mellom transformator og nett. Radisson Blu Gardermoen, 19. november 2015.

Del 1: Lavfrekvent samvirkning v/Hans Kr. Høidalen

PS! Spolejording kan gi betydelige temporære overspenninger. I teorien kan disse bli svært store (som vist her), men i praksis vil disse bli begrenset av at spolen i seg selv ikke er ideell men går i metning. Dette er ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i dette foredraget.

Del 2: Høyfrekvent samvirkning v/Bjørn Gustavsen

Ca. 70 deltagere samlet. Deltakerliste.
Foredragsholderne; Høidalen (venstre) og Gustavsen.

Programmet finner du her.

Deltagerliste her.

Antall vedlegg: 3

IdDokumentForfatterStikkord
582 2015 Temadag - Program og deltakeretemadag, program, deltakere
429 LavfrekventHøidalentemporære overspenninger, TOV, innkoblingsstrømmer, inrush, geomagnetiske strømmer, GIC, spolejording, resonans, nullsys
430 HøyfrekventGustavsenvandrebølger, lynnedslag, koblingsoverspenninger, resonanser, black-box, modellering, CIGRE