logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Arbeidsgrupper

Disse er nedsatt av Styringskomiteen for å svare ut spesifikke problemstillinger.

Tank & OljeGjennomføringerAnskaffelse0-Tidligere

Arbeidsgruppen ønsker tilbakelding på sluttrapporten.

Antall vedlegg: 1

IdDokumentForfatterStikkord
638 Anskaffelse av væskefylte krafttransformatorerEirill Bachmann Mehammer, Asgeir Mjelve, Frode Johnsen, Lars Lundgaard, Ranveig Jordet, Geir Vårdal,anskaffelse, bransjeerfaring, krav, spesifikasjon, konstruksjonsgjennomgang, design review, FAT, SAT, testing, transport

Kommenter


Anskaffelse av væskefylte krafttransformatorer

Vannkjøling er for tynt beskrevet. Det som står i dokumentet er: "If water coolers are specified, they should have double walls and 100% redundancy. It should be possible to run the water coolers in parallel."

Innspill:

Unless otherwise agreed, water-cooled transformers shall always be supplied with two exchangers of tube type, that shall be capable of being operated independently of each other. Each shall be rated such that the transformer's total losses can be conducted away without the permitted temperature limits being exceeded, even if one of the collers has been removed for cleaning or repair.

The coolers shall have 25% extra fouling capacity.

The water coolers must be placed in such a way that the pipes are accessible for staking and cleaning and that the pipe set can be removed for maintenance without having to dismantle the coolers or take the transformer out of operation. 

The transformer is required to be delivered with coolers in a double-pipe model with a leakage indicator for each cooler unit which also include signal contacts.

If no particular demands occur, the coolers shall have pipes in CuNi in the water curcuit and Cu in the oil circuit.

The oil circuit shall have manually operated shut-off valves towards the tank and an oil flow indicator.

I tillegg beskriv ventiler og flow-måling på vannside.

Vil også foreslå at det legges ved et forslag til prinsippdiagram for kjølekrets.

Maks/dimensjonerende vanntemperatur og tilgjengelig trykk oppgis.

Tilbyder skal oppgi kjøleeffekt pr kjøler, krav til vannmengde, dimensjonerende temp inn/ut for både olje og vann samt fabrikat kjøler.

 

Korrosjonsbeskyttelse:

Tilbyder bes oppgitt sitt forslag til korrosjonsbeskyttelse av tank og kjøler

 

Dissolved gas monitoring system:

Den som forespør må ta stilling til om det skal være multigassovervåking eller enkeltgass. 

Rapid rise relays er ikke nevnt. Hvis dette skal inkluderes må antallet være dimensjonert i henhold til kassestørrelse, ikke bare en stk

Overvåking av gjennomføringer er ikke nevnt

 

Tabell:

Savner ståltykkelser

Det er viktig at tabellen er komplett med alt utstyr som skal leveres på transformatoren for å forsikre seg om at transformatorleverandøren har tatt det med.

Publisert 29/07-2020 av Lars Søreide - Kommenter