logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Arbeidsgrupper

Disse er nedsatt av Styringskomiteen for å svare ut spesifikke problemstillinger.

1-Anskaffelse0-Tidligere

Avsluttede arbeidsgrupper:

Antall vedlegg: 2

IdDokumentForfatterStikkord
270 Registrering av tilstandsdataVårdal, Ryen, Lundgaard, Lothe, Arnesentilstandskontroll, tilstandsdata, database, parameterliste
205 Transport av store transformatorerSmith, Stubberudtransport