logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Brukermøter

Brukermøtet arrangeres i partallsår. På denne siden finner du pdf-dokumenter av de foredrag som har vært holdt i årenes løp.

202420222020201820162014201220102008200620042003

Programmet finner du her.

Antall vedlegg: 25

IdDokumentForfatterStikkord
568 2004 Brukemøte - program og deltakerebrukermøte, program, deltakere
97 Agenda: Møteprogram brukermøte 2004Mjelveagenda, program
101 Aldring og levetidsforlengelseLundgaardSINTEF, vikling olje, papir, aldring, tørking, diagnose, tilstandskontroll, levetid
98 Åpning av møtet- orientering om brukergruppenMjelvebrukergruppen, vedtekter, medlemmer
99 Hjemmesiden - erommetHøidalenNTNU, hjemmesie, erom, e-rom
100 Vedlikeholds håndbokNybergvedlikehold, håndbok
102 Kontinuerlig avgassingArvidsonavgassing, olje, aldring
103 Avgassere: Erfaringer HafslundBongardavgassing, olje, diagnose, aldring
104 Trykkvakt for lastkopler Stubberudtrykkvakt, feil
105 Velger SANSotnedalHafslund entrepenør, trinnkopler, SAN, velger
106 Fra prøve til beslutning KoestingerABB, oljeanalyse, gassanalyse, DGA, feil, feilkoder
107 Driftserfaringer StatkraftEngenStatkraft, gassanalyse, DGA, oljeanalyse, feil, feilkode, erfaring
108 Olje: prøvetakingBongardolje, oljeanalyse, prøvetaking, DGA, gassanalyse
109 CIGRE Tutorial: Design ReviewsHalldesign review, funksjonskrav, spesifikasjon, standarder, normer
110 Design-gjennomgang av nye transformatorer termisk dimensjoneringFrydenlunddesign, termisk, temperatur, papir, aldring, levetid
112 CIGRE arbeidsgruppe: WG 12.20 EconomicsRyencigre, risiko, økonomi
111 Simulering av eksplosjon SIMAHanseneksplosjon, brann, havari
113 Hydro Aluminium Karmoy Trafohavari L23LotheHydro, Karmøy, feil,havari, trinnkopler, bryter
114 Kristiansand likerettertrafo: feilStubberudStatnett, Kristiansand, feil, havari, koppersulfid, sulfid, kopper
115 Trafo Feil på omkoblereSmithAgder Energi, feil, omkopler
116 Varmgang i koblerkontakterHenriksenElkem, kotaker, trinnkopler, varmgang, feil
117 Reparasjon på anlegg (Statkraft)ÅkraStatkraft, reparasjon, transport, på anlegg, feil
118 Reparasjon på anleggBergABB, reparasjon, på anlegg
266 Åpningsbilde
271 @BilderHøidalenBilder