logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Møtereferater og årsberetninger

Styret i brukergruppen møtes 3-4 ganger i året. Her ligger møtereferatene og årsberetninger i pdf-format.

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004

Antall vedlegg: 4

IdDokumentForfatterStikkord
428 Møtereferat trafo BG 2015-1referat, møtereferat
431 Møtereferat trafo BG 2015-2Lundgaardreferat, møtereferat
433 Møtereferat trafo BG 2015-3Lundgaardstyringskomite, referat
455 Årsberetning og regnskap 2015Styret, beretning, årsberetning