logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

IEC standarder

Her gis det en kort oversikt over hvilke IEC standarder som er aktuelle for transformatorer. Listen er ment å gjøre det noe lettere å orientere seg i jungelen av IEC standarder. Det som står av beskrivelser på dette nettstedet er ikke tilstrekkelig til å spesifisere krav ved kjøp av transformatorer. Standardene kan kjøpes direkte fra IEC Webstore eller gjennom NEK sin salgsorganisasjon Standard.no. Listen er foreløpig og under bearbeidelse.

ProduktNEK 240Material

NEK 240 Oljehåndboken

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) fungerer som den norske representanten for IEC. Veiledninger (guider) og standarder for væsker og gasser utarbeides av IEC TC 10 (NEK 10). NEK har utarbeidet en håndbok "Isoleroljer - Kvalitative krav, overvåkning og vedlikehold", som summerer opp essensen av en rekke standarder for krav og målemetoder vedrørende isolervæsker, med hovedvekt på mineraloljer. Håndboken - som enhver transformatoreier bør ha - finnes i tre deler:

Antall vedlegg: 2

IdDokumentForfatterStikkord
313 NEK 240-1IEC, krav, vedlikehold, tilstandskontroll, olje mineralolje
314 NEK 240-3IEC, Normer, materialer, testmetoder