logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Oversikt aktivitet innen forskning og utvikling:

2-Pågående1-Forslag0-Tidligere

I 2022 lanserer SINTEF Energi et forslag på FoU prosjekt:

New Liquids - Thermal considerations when choosing transformer liquids for a safe and sustainable energy system  /uploads/files/KSP%20New%20Liquids%20flyer%202022.pdf