logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Påmeldinger Brukermøte 2020

Firma
ABB Power Grids Norway AS
Agder Energi Nett
Agder Energi Vannkraft
BKK Nett
BKK Nett AS
Bergflødt
Eidsiva Energinett AS
Energi Norge
Energia
Equinor
Hafslund E-CO Vannkraft
Hafslund E-CO Vannkraft AS
Hafslund Nett
Haugaland Kraft Nett AS
Helgeland Kraft Nett AS
Hydro Aluminium Karmøy
Infratek Norge / Omexom
Istad Nett AS
Landsvirkjun
Landsvirkjun Island
MIP Industrinett AS
Multiconsult
Multiconsult AS
Multiconsult Norge AS
Mørenett
NTE Energi
NTNU
NVE
NVE, beredskapseksjonen
Nordlandsnett AS
Norsk Hydro
REN
SINTEF
SINTEF Energy
Siemens
Siemens Energy
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Kraft AS
Statkraft Energi AS
Statnett
Tensio TN AS
Tensio TS AS
Troms Kraft Nett as
Vestfold Trafo Energi