logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Påmeldinger Brukermøte 2020

Firma
ABB Power Grids Norway AS
Agder Energi Nett
Agder Energi Nett AS
Agder Energi Vannkraft
Agder Energi vannkraft as
Alcoa Norway
BKK Nett
BKK Nett AS
BKK Produksjon
Bane NOR
Bane NOR Energi
Bergflødt
Eidsiva Energinett AS
Eidsiva Nett AS
Elvia
Elvia AS
Energi Norge
Energia
Equinor
Erik Oppegaard/EO-Konsult
GE Grid Solutions
Glitre Energi Nett
Glitre Energi Nett AS
Hafslund E-CO AS
Hafslund E-CO Vannkraft
Hafslund E-CO Vannkraft AS
Hafslund Nett
Haugaland Kraft Nett AS
Haugaland kraft nett AS
Helgeland Kraft Nett AS
Hitachi ABB Power Grids
Hitachi ABB Powergrids Norway
Hydro Aluminium
Hydro Aluminium AS
Hydro Aluminium Karmøy
Hydro Aluminium Årdal
Hydro Enbergi
Hydro Energi Sogn
Hydro Husnes
Infratek Norge / Omexom
Istad Nett AS
Landsvirkjun
Landsvirkjun Island
Linja AS
Lyse Elnett
MIP Industrinett AS
Multiconsult
Multiconsult AS
Multiconsult Norge AS
Mørenett
Mørenett AS
NTE Energi
NTNU
NVE
NVE, beredskapseksjonen
Norconsult
Nordlandsnett AS
Norsk Hydro
Norsk Trafo Service
Norsk Trafo Service AS
REN
Reinhausen Nordic AB
SFE Nett AS
SFE Produksjon
SINTEF
SINTEF Energy Research
SKS Produksjon
Siemens
Siemens AS
Siemens Energy
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Kraft AS
Sognekraft AS
Statkraft Energi AS
Statnett
Statnett SF
Sør Norge Aluminium AS , Hydro Husnes
TJH2b Analytical Services
Tensio TN
Tensio TN AS
Tensio TS AS
Troms Kraft Nett as
Vestfold Trafo Energi
lyse elnett
sintef energi AS