logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Aktuelt

Transformatorkurs

Brukermøtet Høst 2014

Temadag 2013, 13. november, Værnes

Brukermøtet 2012 vel overstått

Brukermøte 2012, 13-15. november i Tromsø

Les mer

Bli medlem!

Medlemmer får tilgang til:

  • Foredrag fra brukermøter og temadager
  • Søkemotor for alle dokumenter
  • Vedlikeholdshåndboka
  • Nyhetsbrev
  • Rapporter fra arbeidgrupper
  • Medlemsregisteret med telefonnr. og email

Medlemsavgiften er 10.000 kr per bedrift per år.

Ta kontakt med sekretariatet for innmelding:

  • Wenche Larsen, SINTEF (92422443)
  • Lars Lundgaard, SINTEF (93007018)
  • Hans Kr. Høidalen, NTNU (73594225)

Velkommen

Brukergruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til spesifikasjon, installasjon, drift, vedlikehold og utvikling av krafttransformatorer utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, tranformator- og utstyrsleverandører, myndigheter, FoU-miljøer og andre interesserte. Gruppen kan fungere som høringsinstans for CIGRE og NEK/IEC arbeid. Gruppens interessefelt er begrenset til krafttransformatorer i nett-, produksjons- og industrianlegg.

Brukergruppen ble stiftet på et gründermøte i Trondheim 11. juni 2003 etter et langvarig ønske fra kraftbransjen. 15. oktober 2003 ble så det første brukermøtet arrangert med fastsettelse av vedtekter og valg av styre. Medlemskontingenten er satt til 10.000 per organisasjon per år. Ta kontakt med styret eller sekretærene for informasjon og innmelding.

Brukergruppen arrangerer brukermøte annethvert år (2004, 2006, 2008, 2010 etc.) og ellers temadager i oddetallsår. Det er opprettet en intern hjemmeside under stadig utvikling som inneholder retninglinjer, håndboka, nyhetsbrev, foredrag fra brukermøter og temadager m.m.